Na výrobu sa používa výhradne pilina vznikajúca ako vedľajší produkt na pílach pri rezaní čerstvého alebo suchého dreva. Garantujeme nemenné zloženie a presnosť spracovania.


Balenie

Pelety A1 Plus

Pelety borovicové Standard A1

15 kg vrece/ks 4,20 Eur/ks 3,80 Eur/ks
1050 kg (pri odbere 1 až 4 paliet) 234 Eur/t 210 Eur/t
1050 kg (pri odbere 5 a viac paliet) 226,80 Eur/t 210 Eur/t
Big Bag 1 t 226,80 Eur/t 204 Eur/t
Kamión 24 t Cena dohodou Cena dohodou


Balenie

Pelety A1 Plus

Pelety borovicové Standard A1

15 kg vrece/ks 3,50 Eur/ks 3,17 Eur/ks
1050 kg (pri odbere 1 až 4 paliet) 195 Eur/t 175 Eur/t
1050 kg (pri odbere 5 a viac paliet) 189 Eur/t 175 Eur/t
Big Bag 1 t 189 Eur/t 170 Eur/t
Kamión 24 t Cena dohodou Cena dohodou
Pelety

Výhrevnosť pelety
16.5-19 MJ/Kg

ATEST podľa STN EN
ISO 17225-2

Priemer pelety
6mm

Dĺžka pelety menej
ako 40mm max. 40mm

Vlhkosť menej
ako 10% max. 10%

Obsah popola v pelete
menej ako 0.5%


Pôvod Vyrobená z odkôrnenej smrekovej alebo borovicovej piliny
Norma Spĺňa normu STN EN ISO 1225-2 trieda A, Din+ 2006, Ö-Norm M7135
Využitie Malé domácnosti
Farba Vizuálne svetlá, lesklá, nemá popraskané telo
Pevnosť Kontakt rukou, prelomenie peletky – peletka má byť tvrdá
Výhrevnosť Skúška v kotly, vysoká výhrevnosť, min. popola, netvorí sa tzv. spekanec na horáku
Popol Nízka tvorba popola v porovnaní s drevom alebo uhlím
Pelety
Objednávky ESHOP    |     +421 43 430 80 03    |     obchod@ecoen.sk