Vyrába, dodáva a spracováva rastlinnú biomasu na výrobu štiepky, drevných peliet a brikiet. Používajú  sa čisto prírodné obnoviteľné zdroje, ktoré neprešli technologickým spracovaním. Žiadny z technologických krokov pri výrobe peliet a brikiet nezaťažuje životné prostredie neprimeranou záťažou.

Medzi základné aktivity spoločnosti patrí dodávanie energetickej štiepky pre teplárne, dodávanie peliet a brikiet (výrobná kapacita viac ako 13.000 ton/rok), výrub náletových drevín ale aj prestavby kotolní.

Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ECOEN Slovakia, a.s. v oblasti spracovania drevných štiepok
 

Názov projektu

Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ECOEN Slovakia, a.s. v oblasti spracovania drevných štiepok

Názov a sídlo prijímateľa
ECOEN Slovakia, a.s.
Dúbravca 5
036 01 Martin


Dátum realizácie projektu
26. 09. 2014


Dátum ukončenia projektu
30. 04. 2015


Výška poskytnutého príspevku
787 400.00 EUR


Názov riadiaceho orgánu
Ministerstvo hospodárstva SR

Predmetom projektu je obstaranie linky na intenzifikáciu využitia dendromasy na energetické účely. Navrhnutá výrobná linka rieši výrobu biopalív, ktoré budú vhodné pre využitie v malých a stredných kotolniach s kotlamina drevné štiepky a energetické pelety. Z nehomogénnej zmesi kusov dreva rôznej veľkosti, kôry, prachu, ihličia, lístia srozličnou vlhkosťou sa budú vyrábať zušľachtené palivá so štandardnými kvalitatívnymi znakmi. Produkované palivá sa budú vyznačovať vysokou výhrevnosťou a nízkou vlhkosťou.

Výsledky projektu zabezpečia

  1. Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti – lepšie a rýchlejšie uspokojenie rastúcich potrieb zákazníkov v porovnaní s konkurenciou
  2. Zavedenie inovatívneho postupu do výroby
  3. Zvýšenie kvality výroby, zvýšenie úrovne flexibility, rozšírenie produktového sortimentu
  4. Využívanie inovatívnych technológii ohľaduplných k životnému prostrediu
  5. Získanie nových zákazníkov
  6. Vytvorenie trinástich nových stálych pracovných miest
  7. Výrazný nárast tržieb a rast pridanej hodnoty spoločnosti
  8. Trvalú udržateľnosť výrobného procesu